MISIEK/ODDZIAŁ ŻELEŹNIKOWA BAWI SIĘ!!!! MIANOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA!!! I DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA!!!