Zarządzenie nr 06/05/2020 Dyrektora Żłobka MISIEK w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków działania Żłobka w okresie epidemicznym COVID-19