I MÓWIMY O SUKCESIE!!! ZAPEWNIAJĄC WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIE W MIŚKU!!!

Każde dziecko uczęszczające do Przedszkola Misiek uczestniczy w zorganizowanych zajęciach w ramach rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Należą do nich:

  • nauka języka angielskiego
  • warsztaty z robotyki i automatyki
  • warsztaty matematyczne
  • warsztaty informatyczne /nauka kodowania, programowania, dostępu do informacji
  • zajęcia z Wf/gimnastyki korekcyjnej indywidualne i grupowe
  • grupowe zajęcia kulturalne
  • zajęcia psychologiczne indywidualne i grupowe
  • zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe

Ramowy Plan Dnia z zachowaniem powyższych zajęć dla poszczególnych grup przedszkolnych  jest realizowany, zapewniając wysokiej jakości kształcenie. Ramowy Plan Dnia do wiadomości Rodziców.